روش پایدار سازی گودبرداری : روش های مختلفی برای پایدارسازی و استحکام بخشی به مکان های گودبردای شده وجود دارد ، که در ادامه به معرفی و بررسی برخی از این موارد می پردازیم , با گروه کمپانی مصالح همراه باشید…

روش پایدار سازی گودبرداری

۱) روش پایدار سازی گودبرداری میخ کوبی

اول از هر چیزی باید بدانید که میخ کوبی با نام دیگر نیلینگ نیز شناخته می شود. از این روش پیش تر ها برای پایدار سازی نمودن جداره ها استفاده شده است.روش کار در این روش بدین صورت است که گلاژ سازی دیواره ها در اولین قدم انجام می شود و بعد از آن به وسیله میخ های پنجاه سازی ، شبکه های مش های فولادی نصب می گردند و سپس بتن پاشی روی آنها انجام می گردد که ضخامت آنها چیزی حدود ده تا پانزده سانتی متر خواهد بود. پس از اینکه بتن پاشی به پایان رسید هم اکنون نوبت این می رسد که میلگرد یا کابل ها جا زده شوند و البته حفاری گمانه ها نیز در این قسمت عملی می شود. در ادامه فرآیند گمانه ها را دوغاب سیمان تکمیل می کنند که پس از اینکه دوغاب گیرش مورد نظر گرفت هد نیل ها بسته خواهد شد. بدین صورت نیروی رانش خاک به واسطه مش و شات به هدف نیل ها لحاظ خواهد شد و به واسه نیل ها نیز نیروی هد به توده خاک انتقال داده می شود ؛ می توان این گونه گفت که به واسطه سیستم نیلینگ رامش خاک به خود خاک بر می گردد و مهار خواهد شد.

روش پایدار سازی گودبرداری ها

روش پایدار سازی گودبرداری ها

۲) روش پایدار سازی گودبرداری مهارسازی

روش انکراژ یا همان مهارسازی را برای پایداری سازی خاک برداری ها و شیبها در پروژه های بزرگراهی استفاده می نمایند اما امروزه با توسعه ساخت و سازهای شهری و احساس بیشتر به رعایت نکات ایمنی بیشتر از گذشته ها نیاز است که پایدارسازی دیواره ها در خاک برداری انجام گردد و در محیط های شهری از مهارسازی نیز استفاده می شود.در این روش بعد از اینکه حفرگانه ها و جایگذاری مهاری انجام شد ، قسمتی از انتهای گمانه تزریق می گردد و مهارها به وسیله جک کشیده می شوند. دقت داشته باشید که در سیستم نیلینگ نیروی پیش تنیدگی ویژه ی اعمال نمی شود و به وسیله حرکت توده خاک می باشد که سبب می گردد در میخ ها نیرو ایجاد شود اما در این سیستم به علت پیش تنیدگی مهارها ، پیش از حرکت توده خاک نیروی گسترده ی موجود بوده که موجب می شود تغییر شکل ها کاهش قابل توجهی داشته باشند.

۳)روش پایدار سازی گودبرداری دوخت به پشت

این روش با روش مهارسازی شباهت های زیادی داشته است. در روش دوخت به پشت حفاری به شکل قدم به قدم و از بالا به پایین گود صورت می گیرد. در هر مرحله در بدنه ی دیواره ی گود به وسیله دستگاه های حفاری مخصوص چاهک های افقی یا مایل حفر می گردند.بعد از آن کابل های پیش تنیده در داخل این چاهک ها قرار داده می شوند و در انتهای چاهک ها نیز تزریق بتن شکل می گیرد که سبب می شود این کابل ها دقیقا در خاک مهار گردند.

۴)روش پایدار سازی گودبرداری  دیوار برلنی

دیوار برلنی از ترکیب شمع های فولادی یا بتنی به همراه رویه بتنی هستند.در مورد دیوار برلنی می توان اینگونه گفت که یکی از مهم ترین مزایایی که دارند امکان محاسبه تغییر شکل آنها می باشد.از نرم افزار Plaxis برای بررسی نمودن تغییر شکل ها استفاده می شود.بر اساس آنالیزهای تنش-تغییر ، محاسبه سازه های دیواربرلنی صورت می گیرد.

۵) روش پایدار سازی گودبرداری دیوار دیافراگمی

این روش گودبرداری به علت چگونگی ساختی که دارند با نام دیواره های دوغابی نیز شناخته می شوند.روش کار بدین صورت است که به واسطه دستگاههای حفاری مخصوص،با توجه به شرایط زمین بخشی از دیوار حفاری می شود و بعد به صورت همزمان برای پایداری جداره دیواره حفاری می گردد و از دوغاب بنتونیت برای پیشگیری از ریزش های موضعی استفاده می گردد.جداره دیوار به علت تشکیل کیک بنتونیت در درون دیواره حفاری شده و نفوذ در لایه های دانه ی جداره همواره پایدار می ماند و بعد از اینکه به عمق مورد نظر آرماتور گذاری رسیدند سریعا بتن ریزی را با لوله های ترمی انجام میدهند.

۶) روش پایدار سازی گودبرداری شمع

در روش شمع ها در حاشیه ی قسمتی که می خواهند گودبرداری را درآن انجام بدهند در فاصله های مشخص شده چاه های را به صورت دستی یا با دستگاههای حفاری مخصوص حفر می کنند.عمق چاههای حفر شده حداقل۱/۳ برابر عمق گود باید باشد.پس از اینکه حفر چاه ها به اتمام رسید حالا درون چاه ها به صورت کامل ارماتوربندی می گردد و بعد از آن فرآیند بتن ریزی آغاز خواهد شد.

۷)  روش پایدار سازی گودبرداری میکروپایل

میکروپایل ها می توانند میزان ضریب اطمینان پایداری را در مقابل یک شیب مستعد لغزش بالا ببرند. میکروپایل ها از یک ردیف ریزشمع ساخته می گردد.در واقع می توانیم بگوییم که این ریز شمع ها توده ی از خاک را به توده ی دیگر وصل می کنند که جمعا به شکل سازه حایل وزنی رفتار می نمایند و به صورت قابل ملاحظه ی پایداری را در برابر لغزش شیب به علت مقاومت خمشی، کششی و برشی شان افزایش میدهند.

۸) روش پایدار سازی گودبرداری دیوار حائل

دیواره حائل که با سازه نگهبان نیز شناخته می شود و به عنوان دیواری است که قابلیت این را داشته باشد تا یک سازه را نگه دارد و همچنین برای پایداری دیگر سازه ها به عنوان یک تکیه گاه در این روش پاریدارسازی گودبراری باشد. البته می توان گفت دیوار حائل را برای مهارخاک های تپه یا جلوگیری از ریزش و… نیز می تواند بکار گرفت.

۹) روش پایدار سازی گودبرداری سپرکوبی

در روش سپر کوبی بدین صورت است که برای شروع در اطراف گود سپرهای کوبیده می شود و بعد از آن فرآیند خاک برداری شروع میگردد.پس از آنکه خاک برداری به حدنصاب رسید. در کمرکش سپرها و روی آنها اقدام به نصب تیرهای پشت بند افقی می گردد بعد از آن اتصال بین قیدهای فشاری قائم در جهت عمود بر صفحه ی سپرها به پشت بندهای افقی صورت می گیرد.معمولا سپرهای چوبی برای خاک های غیر سست و عرض کم از نوع چوبی و برای خاک ها ی سست تر و عرض بیشتر فلزی هستند.

۱۰) روش پایدار سازی گودبرداری مهار متقابل

این روش حفاظت خاکبرداری بدین صورت است که برای عرض های کم مناسب خواهد بود.در دو طرف گود در فاصله های مشخص شده ، چاهک های حفر می شود که طول شان باید با عمق گود و مقداری اضافه تر ۰٫۲۵ تا ۰٫۳۵ برابر عمق گود باشد.بعد از آن داخل این چاهک ها طبق نقشه و محاسبه ها از پروفیل های فولادی استفاده می شود.بعد بخش بالایی هر دو پروفیل قائم متقابل ذکر شده را به وسیله خرپاهایی یا تیرها به یکدیگر وصل می نماییم.بعد از آن به آهستگی شروع به آغاز فرآیند گودبرداری خواهیم کرد.اگر نیاز باشد باید سیستم مهار متقابل را در قسمت های دیگری از ارتفاع پروفیلهای قائم انجام داد.

۱۱) روش پایدار سازی گودبرداری خرپایی

این روش جز یکی از متداول ترین روش های است که در مناطق شهری از آن استفاده می شود والبته در عین سادگی به تجهیزات ویژه ی نیاز خواهد داشت.به صورت خلاصه می توان اینگونه گفت که شامل مراحلی از قبیل حفر چاه،آرماتوربندی،قرار دادن عضو قائم و بتن ریزی و… می شود.

۱۲) روش پایدار سازی گودبرداری شیب پلکانی

این روش بدین صورت است که برای شروع وسط پلان ها را به شکل شیب دار خاک برداری می کنند و بعد خاک برداری مکان پلکان ها را با توجه نمودن به پلان فونداسیون در فاصله های حداکثر شش متر و به عرض لازم انجام می دهند.بعد از آن پلکان ها را با استفاده از لاشه سنگ یا اجر به شکل پلکان وزنی روبروی حریم خاکبرداری و در مکانی که کنده شده ، اجرا می نماییم و بعد دیگر قسمت را خاک برداری می کنیم و تا جایی که امکان دارد سریع تر دیوار حائل دائمی را اجرا می نماییم.

برف و باران این روزها سراسر کشور را درمی نوردد اما بر اساس آمارهای رسمی هنوز هم در خشک‌ترین سال تاریخ آب کشور از زمانی که آمار آن در دسترس بوده به سر می‌بریم.

درختان و باغ‌ها از بین رفتند، کشاورزان خسارت دیدند، بسیاری در جاده ماندند و حتی برق برخی شهرها برای چندین ساعت قطع شد اما بارندگی روزهای اخیر با همه مشکلاتی که در نقاط مختلف کشور ایجاد کرد، مایه دلگرمی همگان بود. گویی سایه سیاه خشکسالی کنار رفته اما وقتی پای اعداد به میان می‌رسد باز هم تصویر ترسناکی از سال ۱۳۹۷ پیش رویمان شکل می‌گیرد. بعد از همه بارندگی‌ها هنوز ۴۰ درصد نسبت به میانگین درازمدت خشکسالی داریم و در برخی نقاط کشور نشست زمین به ۱۴۰ برابر حد بحرانی رسیده است. با این همه در شهرها یک سوم آب و بیرون از شهرها تقریباً همه آب را هدر می‌دهیم، همچون درمانده‌ای که در شبی سرد و تاریک آخرین تخته‌ها و الوارهای سرپناهش را یکی یکی در آتش می‌اندازد تا زنده بماند؛ و البته در تاریکی شب نمی‌بیند که چه ابرهای شوم سیاهی هنوز در راهند.

با همه بارندگی‌های اخیر در خشک‌ترین سال به سر می‌بریم

اکنون با خشک‌ترین سال تاریخ آبی کشور رقابت می‌کنیم و لب به لب با شرایط مشابه آن پیش می‌رویم، اما اگر افزایش دما را به این وضعیت بارش اضافه کنیم در واقع وضعیت ما بدتر است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی درباره وضعیت آبی کشور بعد از بارندگی‌های اخیر می‌گوید: خدا را شکر که بارندگی‌های اخیر وضع ما را خیلی بهتر کرد. در سال آبی کنونی نسبت به درازمدت ۴۸ درصد کاهش بارش داشتیم ولی حالا بعد از بارندگی اخیر به حدود ۴۰ درصد کاهش بارش نسبت به دراز مدت رسیده‌ایم. ولی ۴۰ درصد مگر عدد کمی است؟

صادق ضیائیان اعلام می‌کند: تا پایان فروردین امسال بارش کل کشور در سال آبی کنونی که از مهرماه آغاز شده ۱۱۲ میلیمتر بوده است که نسبت به دراز مدت حدود ۴۲ درصد کاهش و نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش داشته‌ایم.

وی تصریح می‌کند: ما اکنون با خشک‌ترین سال تاریخ آبی کشور رقابت می‌کنیم و لب به لب با شرایط مشابه آن پیش می‌رویم، اما اگر افزایش دما را به این وضعیت بارش اضافه کنیم در واقع وضعیت ما بدتر است و شاخص‌های خشکسالی هم وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. در واقع با این میزان بارش اخیر تازه در حال نزدیک شدن به خشک‌ترین سال آبی کشور هستیم.

رئیس مرکز ملی خشکسالی توضیح می‌دهد: از وقتی که آمار داریم تا الان سال آبی ۸۶-۸۷ بدترین سال بوده که میزان بارش حدود ۱۳۸ میلی متر را در این سال داشتیم اما فکر می‌کنیم که امسال به احتمال زیاد یا مثل آن سال خواهیم شد یا شرایط خیلی بدتر از آن سال را خواهیم داشت. اما غیر از اینکه این بارش ها کم شده افزایش دما هم داشتیم که آن هم خیلی مخرب بوده است. بنابراین امسال برای این که بتوانیم از این شرایط در بیاییم، باید معجزه‌ای رخ بدهد.

ایرانگردی خشکسالی، از کویر تا کوه

خشکسالی موجود هیچ یک از نقاط کشور را بی‌نصیب نگذاشته است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفته است: با وجود بارندگی‌های اخیر حدود ۳۰ درصد حجم سدهای این استان خالی است.

مصطفی آیت‌اللهی‌موسوی تأکید کرده: میزان بارندگی‌ها در سال زراعی جاری در استان کرمان ۳۰.۷ میلی‌متر گزارش شده که در مقایسه با سال گذشته ۷۶.۲ درصد کاهش داشته است.

محمدمهدی جوادیان زاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد نیز گفته: قبل از خشکسالی‌ها، میزان بارش در یزد سالانه ۹۰ میلی‌متر بوده که در سال‌های اخیر این میزان به ۸۰ میلی‌متر و در سال بارشی کنونی به ۴۰ میلی‌متر رسیده است.

در سه ماه اول سال آبی استان چهارمحال و بختیاری دچار کاهش ۹۳ درصدی بارش بوده به نحوی که ۶۵ درصد این استان دچار خشکسالی شدید و ۲۰ درصد استان دچار خشکسالی متوسط است.

استان اصفهان نیز در کم‌بارشی به رکورد تاریخی خود رسیده است. رئیس اداره هواشناسی گلپایگان گفته: در سال زراعی جاری میزان بارندگی در شهرستان گلپایگان به مقدار ۵۸.۲ رسیده است در حالی که مقدار مشابه در سال گذشته ۲۹۴.۷ میلی متر بوده است یعنی مقدار بارش طی سال زراعی جاری در شهرستان گلپایگان به میزان ۲۳۷.۹ میلی متر نسبت به سال ۹۶ کاهش داشته است که بر حسب درصد میزان بارش به مقدار ۱۹.۵ درصد بوده و کاهش حدود ۸۰ درصدی را نشان می دهد.

مهدی حسینی با توجه به کاهش بارش‌ها در پاییز سال گذشته، روستاهای استان اصفهان را نسبت به بلندمدت دوره مشابه خود در غرب، شمال غرب، جنوب و مرکز استان بین ۶۰ تا ۸۵ درصد اعلام کرده و هشدار داده: خروجی مدل های هواشناسی بیانگر شرایط وقوع بارش های کمتر از نرمال در سطح استان اصفهان طی بهار ۹۷ است. تا پایان سال زراعی جاری کاهش چشمگیر بارش نسبت به بلندمدت و شرایط خشکسالی حاکم را شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرده است: از ۲۰ مهر تا ۲۰ اسفند سال گذشته بر اساس سال آبی زراعی، استان اصفهان با ۵۷ درصد کاهش روبرو بوده است. در کل کشور هم با بارش کم‌سابقه منفی ۳۶.۷ میلی متر مواجه هستیم که در بلندمدت این میزان در استان اصفهان با ۴۸.۷ میلی متر کاهش مواجه است.

اما کاهش بارش به مناطق خشک و کویری محدود نمی‌شود. میزان بارش در ایستگاه کوهرنگ که برای استان به عنوان ایستگاه شاخص در تأمین آب زاینده رود، مبنا محسوب می شود تا ۲۷ اسفند ۹۶ به میزان ۴۲۵ میلی متر است که ۶۰ درصد از میانگین بلندمدت کمتر بوده است. به این ترتیب حتی مناطق کوهستانی چهارمحال و بختیاری که زمانی یکی از پرآب‌ترین استان‌های کشور بوده اکنون خود با رکوردهای بی‌سابقه خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند. آمار رسمی می‌گوید در سه ماه اول سال آبی این استان دچار کاهش ۹۳ درصدی بارش بوده به نحوی که ۶۵ درصد این استان دچار خشکسالی شدید و ۲۰ درصد استان دچار خشکسالی متوسط است.

اینک آمد خشکسالی آشکار

در ایتالیا و اسپانیا وقتی ۳.۷ میلی‌متر در سال نشست زمین اتفاق افتاد کمیته‌ای به ریاست نخست وزیر شکل گرفت که جلوی این روند را از همین حالا بگیرند اما در ایران این رقم به ۵۴ سانتی‌متر یعنی ۱۴۰ برابر شرایط بحرانی رسیده است

رئیس سازمان هواشناسی نیز با اعلام اینکه یک سال بسیار خشک را پیش رو داریم گفته: طی سی سال گذشته در سال زراعی ۸۶-۸۷ یک خشکسالی شدید داشتیم با کم‌بارشی حدود ۴۱ درصد و امسال در حال حاضر ۴۴ درصد کم بارشی داریم که با توجه به پیش‌بینی‌ها ممکن است در پایان سال زراعی جاری رکورد سال ۸۶ شکسته شود.

داوود پرهیزکار تاکید کرده است: در ۱۱ سال گذشته هیچ سال پربارشی در تاریخ هواشناسی کشور نداشتیم یعنی یا بارش ها در حد نرمال بوده و یا زیر نرمال و امسال دومین خشکسالی شدید را پیش رو داریم.

رکورد کره زمین را شکستیم

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور نیز می‌گوید: بحران آب در کشور ما بحرانی خیلی جدی است که ابعاد جدی این ماجرا این طور که باید هنوز به درستی تدوین نشده و در رفتار مسئولین و مردم تغییر فاحشی را متناسب با وقوع بحران نمی‌بینیم.

محمد درویش تصریح می‌کند: بدترین رخداد در بحران آب، نشست زمین است. وقتی سرزمینی دچار نشست زمین شد یعنی به حد اعلای بدهکاری اکولوژیکی رسیده است. در گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان زمین شناسی ایران متوجه شدیم که در جنوب تهران در دشت شهریار میزان نشست به ۳۶ سانتی‌متر در سال رسیده و ۴ سانتی متر رکود کره زمین را شکستیم.

وی تصریح می‌کند: اگر ۴ میلی متر در سال زمین نشست کند شرایط بحرانی باید اعلام شود. در گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان زمین شناسی دریافتیم که رکورد خودمان در نشست زمین را هم شکسته‌ایم و در یک فاصله‌ای بین دشت فسا و جهرم میزان نشست زمین به ۵۴ سانتی‌متر در سال افزایش پیدا کرده است. در ایتالیا و اسپانیا وقتی ۳.۷ میلی‌متر در سال نشست زمین اتفاق افتاد کمیته‌ای به ریاست نخست وزیر شکل گرفت که جلوی این روند را از همین حالا بگیرند اما در ایران این رقم به ۵۴ سانتی‌متر یعنی ۱۴۰ برابر شرایط بحرانی رسیده است، اما آیا هیچ نماینده مجلسی آمده وزیر جهاد کشاورزی را به این دلیل یعنی به خاطر نشست زمین به استیضاح بکشد؟

درویش تأکید می‌کند: ۹۰ درصد آب کشور ما برای کشاورزی مصرف می‌شود اما ۳۰ درصد محصولی که با این هزینه‌های گزاف تولید می‌کنیم به دست مصرف کننده نمی‌رسد. آبی که برای تولید این ۳۰ درصد استفاده می‌کنیم ۲۶.۷ میلیارد متر مکعب است یعنی ۴۹.۷ میلیارد متر مکعب کل حجم مخازن سدهای ماست آن وقت ما ۲۶.۷ دهم میلیارد متر مکعبش را عملا هدر می‌دهیم. در حوزه آب شرب در تهران که الگوی ما در کشور است یک سوم آب را در لوله‌کشی‌هایمان هدر می‌دهیم.

آن‌گونه که آمار معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری نشان می‌دهد ۳۴‌هزار روستا از دهه ۱۳۳۰ تاکنون تخلیه شده‌اند. زمانی جمعیت شهرنشین کشور کمتر از ۳۰ درصد بود اما وابستگی معیشت روستاییان به کشاورزی و خشک شدن منابع آبی، منجر به مهاجرت بزرگ روستاییان به شهر شد به گونه‌ای که اکنون نسبت جمعیتی معکوس شده و کمتر از ۳۰ درصد جمعیت کشور در روستا زندگی می‌کنند. با این همه هنوز در شهرها و حتی در تهران برای صدور پایان کار هر واحد آپارتمانی نصب کنتور برق مستقل الزامی است ولی الزامی نیست که هر واحد کنتور آب جداگانه داشته باشد. آیا هیچ کس، از آنچه با خشکسالی شدید پیش روی کشور است تصور درستی دارد؟ دست کم کنتورهای آب این چنین نمی‌گویند.

 

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که چهارشنبه ۲۹ فروردین همزمان با روز ارتش، پروازهای فرودگاه‌های استان تهران از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه انجام نخواهند شد.

به گزارش کمپانی مصالح(BanaNews.ir)؛ رضا جعفرزاده توضیح داد: به مناسبت ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌های کشور، مقرر شد در این ساعات، در جهت حفظ ایمنی پروازها در فرودگاه‌های امام‌خمینی، مهرآباد و فرودگاه پیام، هیچ پروازی انجام نشود.

به گفته وی پیش از این با صدور اطلاعیه هوانوردی به همه شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اعلام شده ‌است که در این ساعات پروازی انجام نخواهد شد. تمامی ایرلاین‌های داخلی و خارجی موظفند برنامه پروازی خود را متناسب با تعطیلی ساعات مذکور تنظیم کرده و به مسافران خود اطلاع‌رسانی کنند.

سازمان هواپیمایی کشوری پیش از این نیز در سال‌های گذشته به منظور حفظ امنیت برنامه‌های ویژه روز ارتش و عدم تداخل با پروازهای مسافری، تعطیلی این فرودگاه‌ها را ابلاغ می‌کرد.
طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از ظهر فردا برنامه‌های پروازی این سه فرودگاه روال عادی خود را از سر خواهند گرفت.
بر اساس جدیدترین آمارهای اعلام شده از سوی شرکت فرودگاه‌ها، دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی تهران در کنار فرودگاه مشهد، بیشترین میزان تردد در سال گذشته را داشته‌اند و در کنار هم حدود نیمی از کل پروازهای سال گذشته فرودگاه‌های ایران را مدیریت کرده‌اند.

رونق مسکن به دلیل طرح های دولتی متوقف شد

رونق مسکن به دلیل طرح های دولتی متوقف شد

اخبار ساختمان به نقل از “خبرگزاری مهر”، احمد تولا اظهار داشت:

با افزایش دلار احتمال دارد که بخشی از پول‌ها به سمت بازار مسکن سوق پیدا کند.

وی بیان داشت:

در ماه های پایانی سال گذشته مسکن رونق نسبی پیدا کرد اما به محض اعلام تخصیص سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاری‌ها، رونق مسکن متوقف شد.

سرمایه های مردم به سوی بازار مسکن نمی آید

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اعلام کرد:

در صورتی که دلار با همین قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان هم به فروش برسد و یا اینکه شاهد افزایش قیمت دوباره آن باشیم قیمت مسکن تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت:

حرکات اشتباهی که از سوی دولت با هر سیاستی انجام می گیرد و این تورمی که در بازار ارز و طلا شاهدیم سبب می شود مردم در بخش های تولیدی از جمله مسکن نتوانند سرمایه گذاری کنند و پول‌ها سرگردان باشد.

یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی در کشور داریم

تولا گفت:

در بهمن ماه سال پیش نزدیک به ۱۵ واحد مسکن را فروختیم که به دلیل اعلام سود ۲۰ درصد به سپرده گذاری‌ها، تمام افراد پول خود را پس گرفتند.

وی با اظهار اینکه سال ۹۷ اوضاع نامشخصی در بخش مسکن دارد، ادامه داد:

در صورتی که قیمت دلار هم افزایش نیابد با افزایش هزینه دستمزد،‌ قیمت تمام شده مسکن بالا می رود.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن گفت:

در حال حاضر خانه خالی در اصفهان بسیار کم شده است و بر اساس آمار کشوری که نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ خانه خالی وجود دارد و اخیرا اعلام شده نصف آن پر شده است که با این احتساب یک میلیون و ۳۰۰ خانه خالی در سطح کشور داریم که این میزان برای حفظ تعادل بازار نیاز است.

وی گفت:

در حال حاضر نیاز به ساخت و ساز مسکن داریم.

تولا گفت:

در پایان سال ۹۷ یا نیمه دوم احتمال افزایش به دلیل مسائل سیاسی و رخدادهای خارجی، وجود دارد.

منبع

Summary

آزمایش، تنظیم و متعادل سازی اجزای مختلف سیستم‌های تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع، را شاید بتوانن مهمترین حلقه در زنجیره طراحی و اجرا، تحویل، بهره‌برداری و نگهداری محسوب نمود. چه تنها پس از انجام کار در این مرحله است که مقایسه عملکرد سیستم با اهداف طراحی ممکن می‌شود. کار آزمایش، تنظیم و متعادل سازی تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع هنوز در کشور ما ناشناخته است، که امیدواریم در راستای اهداف نظام فنی و اجرایی کشور، تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های آن هر چه زودتر تحقق یابد. نشریه شماره ۱۷۲ به عنوان کوششی در راه معرفی و شناخت مراحل کار آزمایش، تنظیم و متعادل سازی تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع و بهینه سازی آن ، ترجمه‌ای از کتاب HVAC SYSTEMS است که در شرکت‌ خانه سازی ایران انجام شده است.

نشریه شماره ۱۷۲ کوششی درباره شناخت مراحل کار آزمایش، تنظیم و متعادلسازی اجزای گوناگون سیستم‌های تاسیسات گرمایی،‌ تعویض هوا و تهویه مطبوع و بهینه سازی آن است. نسخه انگلیسی نشریه شماره ۱۷۲ در سال ۱۹۹۲ ممتشر شده است. نشریه شماره ۱۷۲ با سفارش سازمان برنامه و بودجه، در شرکت‌های خانه سازی ایران به فارسی ترجمه، تنظیم و آماده چاپ شده است.

نشریه شماره 172

ارزیابی عملکرد سیستم – قسمت هوا و هوارسانی مرکزی

درا ین قسمت ارزیابی ظرفیت کار و عملکرد سیستم هوارسان را که شامل بادزن، موتور و کویل است، فرا می‌گیرید و همچنین نحوه آماده کردن برنامه کار به منظور تعیین عملکرد سیستم که شامل مدارک و فرم‌هایی است به شما نشان داه خواهد شد. ارزیابی عملکرد سیستم شامل نحوه اندازه گیری شرایط کار موتور، نحوه اندازه گیری فشار بادزن، تعیین مقدار هوای تازه و ارزیابی عملکرد کویل به کم دمای آب و هوا است.

ارزیابی عملکرد سیستم به وسیله دما

به طور کلی ارزیابی عملکرد سیستم به وسیله دما، هر اندازه هم دقیق باشد فقط یک تخمین است. اگر از اندازه گیری دما به این منظور استفاده می‌شود مطمئن شوید که ابزار به تازگی کالیبره شده‌اند و طبق دستورالعمل سازنده مورد استفاده قرار می‌گیرند. به علاوه تمام سطوح فلزی محل اندازه‌گیری باید تمیز باشند و نهایتاً باید با حوصله رفتار کرد و زمان کافی برای ثبت دقیق به ابزار داد.

تاسیسات گرمایی با بخار

در تاسیسات گرمایی استفاده از بخار در طراحی و بهره‌برداری مزایایی دارد. به عنوان مثال یک پوند بخار در ۲۱۲ درجه فارنهایت وقتی کندانس می‌شود حدود ۱۰۰ بی تی یو گرما می‌دهد. از طرف دیگر سیستم آبگرم با دمای رفت ۲۰۰ درجه فارنهایت و برگشت ۱۸۰ درجه فارنهایت فقط ۲۰ بی تی یو در هر پوند گرما می‌دهد. بخار بر اثر فشار کارش، خود در سیستم جریان می‌یابد. بنابراین نیازی به پمپ و موتور برای به گردش در آوردن بخار نیست.

در یک ظرف باز، در فشار محیط آب در ۲۱۲ درجه فارنهایت تبخیر می‌شود و به جوش می‌آید. اما دمای جوش آب یا هر مایع دیگر ثابت نیست و با فشار تغییر می‌کند. اگر قرار است فشار تغییر کند، مایع باید در یک ظرف سر بسته باشد. در مورد آب و تاسیسات گرمایی این ظرف بسته، دیگ است. همین قدر که در دیگ آب باشد، می‌توان آن را در دمای ۱۰۰ یا ۳۰۰ درجه فارنهایت نیز، به همان آسانی ۲۱۲ درجه فارنهایت، تبخیر کرد. تنها لازم است فشار هم ارز با دمای جوش در دیگ فراهم شود.

تله‌های بخار

هدف از تله بخار‌، جداسازی قسمت بخار از کندانسیت در یک سسیتم گرمایی است. تله بخار کندانیست را جمع کرده و اجازه می‌دهد از سیستم تخلیه شود و در عین حال خروج بخار را محدود می‌سازد. تله باید کندانسیت را جمع کرده و خیلی سریع تخلیه کند. اگر این کار را نکند به علت کند شدن تبادل گرما، راندمان سیستم کاهش می‌یابد. علاوه بر این، جمع شدن کندانسیت باعث ضربه قوچ و خسارت دستگاه‌ها خواهد شد. ضربه قوچ وقتی در سیستم توزیع بخار پدید می‌آید که درکف لوله توزیع بخار کندانسیت جمع شود و به وسیله سرعت بخار به جلو رانده شود. همچنانکه سرعت جریان بخار افزایش می‌یابد، کندانسیت جزیی از قسمت غیر قابل تراکم لخته آب می‌شود. اگر این لخته آب ناگهان در یکی از فیتینگ‌ها، زانوها،‌خم‌ها و شیرها گیر بکند، یک ضربه موج پدید می‌آورد که اغلب موجب خسارت از سیستم مکانیک استفاده کرد. در سیستم بسته از پمپ خلا و در سیستم باز از پمپ کندانسیت استفاده می‌شود.

سیستم مکانیکی تراکمی تبرید

سیستم یاد شده یک سییستم بسته است که در آن:

 • رابطه فشار و دما باید خفظ شود به طوری که بتوان مبرد را تبخیر و سپس تقطیر نمود.
 • از مبرد استفاده مجدد شود، یعنی اینکه مبرد مرتباً در سیکل گردش کند و گرما را از یک نقطه بگیرد و به محلی که مناسب است تخلیه کند.
 • از آلوده شدن مبرد جلوگیری کند.
 • هوا و سایر گازهای غیر قابل نقطیر را از سیستم خارج کند.
 • رطوبت به سیستم راه نیابد، آب بسایر مخرب است زیرا با مبرد ترکیب شده و تشکیل اسید می‌دهد.
 • دبی مبرد را کنترل کند.

سیستم کنترل

سیستم‌های کنترل خودکار در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و مراکز صنعتی کاربرد دارد. این کنترل‌ها جریان هوا، آب یا بخار را باز، بسته یا تنظیم می‌کنند تا شرایط دلخواه فضاهای ساختمان (مانند دما، رطوبت و فشار) به منظور آسایش افراد، روند خط تولید، اقتصادی تر شدن یا ایمنی تامین شود. درک و شناخت سیستم کنترل یعنی درک و شناخت تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع.

سیستم کنترل خودکار شامل یک گروه قطعات کنترل است که با دیگر اجزا فعل و انفعال کرده و سیستم را خود – تنظیم می‌کند. هر یک از اجزای سیستم یک وظیفه معین دارد. سیستم کنترل خودکار تاسیسات ساختمان شامل انواع پنوماتیکی (بادی)، برقی یا الکترونیکی با کنترل دیجیتال مستقیم است و بر اساس نیروی محرکه رده بندی می‌شود.

فهرست مطالب نشریه شماره ۱۷۲

نشریه شماره ۱۷۲ در ۱۵ فصل و ۶۴۱ صفحه منتشر تهیه و تنظیم شده است.

ارزیابی عملکرد سیستم – قسمت هوا و هوارسان‌های مرکزی

 • آماده کردن برنامه کاربرای تعیین عملکرد سیستم هوارسانی مرکزی
 • ارزیابی عملکرد سیستم هوارسانی مرکزی

اجزای تشکیل دهنده سیستم مرکزی – بادزن‌ها

 • نحوه کار بادزن‌ها
 • طبقه بندی بادزنها
 • مشخصات بادزن
 • روش محاسبه سرعت خطی نوک پره بادزن
 • روش تعیین عملکرد سیستم با استفاده از قوانین بادزن

ارزیابی عملکرد سیستم هوارسانی

 • چگونگی اندازه گیری هوادهی در خروجی از دریچه

اجزای تشکیل دهنده سیستم توزیع هوا

 • کانال کشی
 • انواع سیستم‌های کانال کشی

ارزیابی عملکرد سیستم – قسمت آب

 • چگونگی ارزیابی عملکرد سیستم
 • چگونگی ارزیابی عملکرد جریان آب

اجزای تشکیل دهنده سیستم مرکزی گردش آب – پمپ‌ها

 • توان آب
 • منحنی پمپ

اجزای تشکیل دهنده سیستم توزیع آب

 • سیستم‌های لوله کشی
 • اجزای کنترل کننده فشار آب سیستم
 • اجزای کنترل کننده هوای سیستم

ارزیابی عملکرد زیر سیستم‌های برقی، گرمایی و تبرید

 • زیر سیستم‌های برقی
 • زیرسیستم‌های تاسیسات گرمایی

اجزای تشکیل دهنده زیر سیستم تاسیسات گرمایی

 • تاسیسات گرمایی با بخار
 • تاسیسات گرمایی با آب گرم

اجزای تشکیل دهنده زیر سیستم تبرید

 • سیستم مکانیکی تراکمی تبرید
 • سیستم تراکمی تبرید

چیلرهای آب

 • چیلرهای مکانیکی

ارزیابی عملکرد سیستم کنترل در تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

 • ارزیابی عملکرد سیستم کنترلی
 • ارزیابی عملکرد سیستم‌های کنترل برقی، الکترونیکی و دیجیتال مستقیم

اجزای تشکیل دهنده سیستم کنترل

 • سیستم‌های کنترل پنوماتیک

راه اندازی، نگهداری با بهینه سازی و بازسازی دستگاه‌های تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

 • فهرست بازرسی بهره‌‌برداری، نگهداری و بهینه سازی هوارسانی

جستجوی نشریه‌ها و معیارهای فنی

طراحی دکوراسیون خانه ویلایی یک طبقه به سبک معاصر بوده و آخرین پروژه یکی از طراحان معروف اسپانیایی است که به تازگی به اتمام رسیده.

دکوراسیون خانه ویلایی یک طبقهراهرو و اتاق نشیمندر دکوراسیون خانه ویلایی یک طبقه ، توسط یک پارتیشن چوبی زاویه دار از هم جدا شده اند. استفاده از بافت، رنگ و الیاف طبیعی در دکوراسیون داخلی منزل  ، فضایی راحت و آرامش بخش به وجود آورده.

دکوراسیون خانه ویلایی یک طبقه


اتاق غذاخوری پشت نشیمن قرار گرفته و از یک میز غذاخوری چوبی و تعدادی صندلی مشکی تشکیل شده.

دکوراسیون خانه ویلایی یک طبقه


یکی از گوشه های پرنور خانه که درمقابل پنجره های بزرگ قرار دارد، به محل استراحت و نشیمن تبدیل شده و چشم اندازی بی نظیر از حیاط و زمین چمن محوطه دارد.

دکوراسیون خانه ویلایی یک طبقه


سقف شیب دارِ آشپزخانه در دکوراسیون خانه ویلایی یک طبقه ، فضای این اتاق را دنج و صمیمی کرده. این آشپزخانه از یک قفسه چوبی مخصوص نوشیدنی، یک جزیره در مرکز و سه فضای کاری مجزا برخوردار است. کابینت های مینیمال، محل اصلی نگهداری وسایل آشپزخانه می باشند اما در این اتاق چند قفسه جلوباز با نورپردازی از پشت هم دیده می شود که محل نمایش تعدادی از اجسام و لوازم محبوب صاحبخانه می باشند.

دکوراسیون خانه ویلایی یک طبقه


این خانه یک راهروی اصلی دارد که به بخش های مختلف ساختمان راه پیدا می کند. یک دیوارِ این راهرو از پنجره های زمین تا سقف پوشیده شده که رو به حیاط واقع شده اند.

دکوراسیون خانه ویلایی یک طبقه


سادگی اثاثیه و مبلمان اتاق خواب باعث به وجود آمدن فضایی دلباز و راحت شده، گوشه نشیمن این اتاق هم رو به منظره حیاط و استخر واقع شده. این اتاق با دربی که از چهارچوب مشکی برخوردار است، به محوطه بیرونی متصل می شود.

دکوراسیون خانه ویلایی یک طبقه


داخل حمام قفسه های چوبی جلوبازی می بینیم که با نورپردازی از پشت روشن شده و محل قرار دادن وسایل حمام و سرویس بهداشتی می باشند. درمقابل وان معلق و مستقلی که در کنار دیوار نصب شده، توالت و دوش قرار دارد که توسط یک دیوار شیشه ای از هم جدا شده اند. یک سینک بدون پایه هم در مجاورت وان برای دکوراسیون خانه ویلایی یک طبقه ما به چشم می خورد.

دکوراسیون خانه ویلایی یک طبقه

پیشنیاز های لازم در خاکبرداری ساختمان : در مبحث ساختمان سازی و اجرای سازه های بزرگ ، خاکبردای و گودبرداری امری اجتناب ناپذیر می باشد ، ولی برای نتیجه گیری بهتر پیش نیازهای لازم برای خاکبردای ساختمان را باید رعایت کرد . جهت کسب اطلاعات بیشتر د راین زمینه در ادامه با گروه کمپانی مصالح همراه باشید.

پیشنیاز های لازم در خاکبرداری ساختمان

 • در خاکبرداری ساختمان می توان چه کارهای را انجام داد تا از وقوع یک حادثه جلوگیری کرد؟
 • آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که یک خاکبرداری ایمن چه خصوصیت های داشته است؟
 • چه اتفاق های ممکن است بر اثر خاکبرداری غیر ایمن اتفاق بیوفتد؟
 • چرا تاکید می شود که به نکات ایمنی در عملیات خاکبرداری دقت شود؟

امروزه پیش از گذشته ساختمان های بلند مرتبه ساخته می شوند که با توجه به تراکم جمعیت این ساخت و ساز ها نیاز می باشد. برج های در سطح شهر دیده می شود که به علت محدودیت میزان طبقه های آنها از سوی سازمان های مرتبط و شهرداری نیاز به پارکینگ و مشاعات داشته اند.به همین دلیل نیاز است که خاکبرداری عمیق برای استحصال زیادتر زمین انجام گردد.

البته در بیشتر مواقع ساخت و سازهای که انجام می شود در محیط های پر تردد و شلوغ است به همین دلیل باید از سازه های نگهبان و سیستم های پایدار سازی برای پایداری سازی دیواره ها استفاده نمود.با این وجود گاه ریزش ساختمان ها و معابر اطراف خاکبرداری ها می توانند سبب ایجاد حوادث جانی و مالی شود که البته برخی از آنها قابل جبران نیست.پس سوال اینجاست که چگونه می توان خاکبرداری های ایمن را انجام داد و چه اصولی باید رعایت شود تا علاوه بر حفظ رعایت حقوق شهروندی از اتفاق های ناگوار نیز جلوگیری کرد.

پیشنیاز های لازم در خاکبرداری

پیشنیاز های لازم در خاکبرداری

مشخص کردن حدود و عمق خاکبرداری

در این رابطه به کارفرمایانی که می خواهند جواز جدید با طبقه های زیادتر بگیرند تذکر داده می شود.زیرا که افزایش عمق خاکبرداری پس از فرآیند خاکبرداری ، یکی از چالش های مهم طراحی به شمار می آید و جز عوامل کاهش ایمنی گود خواهد بود.

شناخت نوع دقیق سازه

یکی از اصلی ترین هدف های که در پایدار سازی دیواره های گود مطرح است ، برقراری حفظ ایمنی معابر، سازه ها و تاسیسات پیرامون گود می باشد. برای اینکار باید نوع سازه ها را به صورت دقیق شناخت که این شناخت از نظر میزان طبقه های زیرزمین،دیوار باربر یا اسکلت، مکان چاه ها ، قدمت ساخت و تاسیسات زیر زمینی بسیار قابل اهمیت بوده است.البته پیش از اینکه فرآیند اجرای شروع شود باید از تاسیسات شهری مانند برق ، گاز، آب ، مخابرات،آب و فاضلاب استعلام گرفته شود که این موضوع امری ضروری خواهد بود. لازم است بدانید هر گونه از مسائلی که گفته شده اجرا نشود و خسارت و مشکلی را برای همسایگان پدید بیاورند ملزم پرداخت جریمه های سنگین به ارگان های مربوطه خواهد بود.

شناخت دقیق خاک محل و اطراف پروژه

در پیشنیاز های لازم در خاکبرداری ساختمان ، پیش از اینکه عملیاتی صورت بگیرد نیاز است که همه روش های پایدار سازی به روش تعادل حدی و همچنین روش اجزای محدود طراحی و محاسبه گردد که این موضوع نیاز مند ارزیابی دقیق قابلیت تغییر شکل پذیری خاک و پارامترهای مقاومت برشی خواهد بود.

یکی دیگر از مواردی که در محاسبه های پایدار سازی و ملاحظات اجرایی تاثیر بسزایی دارد مشخص کردن مقدار دقیق خاک دستی و سطح آب های زیرزمینی می باشد. در این قسمت باید مواردی دیگری مانند جانمایی قنات های مکان پروژه و پیرامون آن و احتمال بودن آب و ارائه روش های برای هدایت آنها مورد ارزیابی واقع شوند. معمولا با توجه به میزان عمق خاکبرداری طول و عرض سطح اشغال، جنس خاک ، وضعیت همجواری، وضعیت های آب های زیر زمینی یک روش مناسب خاکبرداری و پایداری سازی دیواره ها انتخاب می شود.

روش های پیشنهادی خاکبرداری مطابق با عمق

برای عمق های متفاوت روش های گودبرداری پیشنهاد می شود که در ادامه به آن اشاره شده است :

خاکبرداری عمق تا ۷ متر

 • سازه نگهبان خرپایی، نیلینگ

خاکبرداری عمق ۷ تا ۱۵ متر

 • نیلینگ، شمع، انکر، مهار متقابل

خاکبرداری عمق ۱۵ تا ۲۵ متر

 • انکر، مهارمتقابل، دیواربرلنی

خاکبرداری عمق بالای ۲۵ متر

 • انکر، دیواربرلنی

بخش اجرایی

اولین گامی که در فرآیند اجرای ایمنی خاکبرداری و پایدارسازی مطرح می باشد ، تهیه بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان پروژه های ساختمانی و بیمه نامه شخص ثالث است. لازم است بدانید با توجه به وضعیت همجواری پروژه ها و میزان حساسیتشان پوشش بیمه ها مشخص می شود.

نکته) تهیه بیمه نامه تمام خطر برای پروژه های چالش برانگیز پیشنهاد می شود.

در دومین گام خاک برداری نیاز که است که کارگاه تجهیز شود که البته این تجهیز سازی باید با توجه به نکات ایمنی و با رعایت ضوابط مندرج پلان HSE پروژه صورت بگیرد.
البته برخی از مواردی که به عنوان اصلی ترین ها مطرح می باشند می توان به نصب جان پناه، نصب پله مناسب،نصب حریم های متناسب برای کارگاه،نصب تابلوهای ایمنی در مکان های موردنی،استفاده از روشنایی های مناسب در زمان های تاریک،اقدام به استفاده از جعبه کمک های اولیه مناسب با ابعادپروژه،اقدام به آموزش نکات ایمنی به تیم های اجرایی،تهیه نمودن اقلامی مثل عینک و دستکش و لباس و کفش کار، تهیه نمودن تابلو برق و اتصال های الکتریکی ، ایزولاسیون جوی های مجاور پروژه

انتخاب تیم اجرای با مهارت و تجربه کافی

به علت اینکه عملیات گودبرداری ،  خاکبرداری و پایدارسازی حساسیت زیادی داشته است باید افرادی که در آن مشغول به کار هستند علاوه بر داشتن دانش فنی از مهارت و تجربه کافی نیز برخوردار باشند و این موضوع بسیار قابل اهمیت خواهد بود. شکی نیست که فعالیت این تیم و نحوه ی کار کردن آنها می تواند تضمینی برای کار کردن بهترین شکل موارد اجرایی و همچنین کنترل فشارهای کاری و استرس زا باشد.زمانی که بین کارفرما ، نظارت و پیمانکار تعادل برقرار باشد و این رابطه به خوبی برقرار باشد سبب می شود پروژه به بهترین شکل پیش رود.

پایش گود راهکار اصلی کنترل تغییر مکان

در بین پیشنیاز های لازم در خاکبرداری ساختمان یکی از اصلی ترین راهکارهای که برای کنترل تغییر مکان ها و پیش بینی بحران ها مطرح می باشد پایش گود می باشد.ارزیابی تغییر محیط های افزاینده و محیط های غیرمجاز میتواند سبب شود که اشتباهات ناگواری اتفاق نیوفتد.موارد مختلفی می تواند ضمانت کارکرد درست سازه نگهبان را به همراه داشته باشد که می توان به کنترل کیفی جوش و مصالح مانند فولاد، سیمان ، مقاومت بیرون کشش المان های نیل و انکر و مقاومت فشاری بتن اشاره کرد.

نظارت بر چگونگی انجام عملیات اجرایی می تواند دو حسن را به همراه داشته باشد :

۱)از بروز خطاهای انسانی جلوگیری می کند.

۲)سبب می شود که کار مطابق نقشه های اجرایی اجرا گردد.

برخی از وظایف و نکات مهم در عملیات خاکبرداری

یکی از وظایف دستگاه نظارت این است که با تیم طراحی ارتباط موثر داشته باشد و همچنین در صورت لزوم نقشه ها را بروز رسانی کند.

یکی از اصلی عوامل پیشنیاز های لازم در خاکبرداری ساختمان که می تواند در خاکبرداری سبب حادثه شود آب است که می توان به اجرای سیستم زهکشی برای انتقال آب های سطحی و زیرزمینی اشاره نمود. آب موجب می شود که به دیواره های گود فشار زیادتری لحاظ شود و همچنین رفتار خاک نیز تغییر کند و این تغییر رفتار می تواند تحت تاثیر جنس خاک و دانه بندی باشد.به همین دلیل در زمان خاکبرداری توصیه می شود که آب های سطحی و زیرسطحی به صورت صحیحی هدایت شوند.

دو پدیده ناگزیر در زمان خاکبرداری

– ایجاد تغییر مکان های الاستیک خاک

– خزش المان های سازه نگهبان،جنس خاک و وضعیت همجواری ها

نکته)به کارفرمایان عزیز پیشنهاد می شود تا جایی که امکان دارد بین خاکبرداری و اجرای سازه اصلی فاصله ی کوتاه تری را قرار بدهند و این فاصله را به حداقل برسانند.

نکته) از پیشنیاز های لازم در خاکبرداری ساختمان شناخت زمین و قابلیت های زمینی که قرار است بر روی آن سازه ساخته شود و همچنین چگونگی خاکبرداری و رعایت نکات ایمنی و ضروری و همچنین وضعیت ساختمان های پیرامون خاکبرداری از جمله موارد مهمی است که نباید در فرآیند خاکبرداری از آنها غافل شد.

روش های مختلف خاکبرداری

در ادامه به معرفی روش های گودبرداری خواهیم پرداخت ، متن کامل در اینجا

۱)خاکبرداری در زمین‌های کوچک

۲) خاکبرداری در زمین‌ها‌ی بزرگ

۳)اجرای شمع

۴)روش سپر کوبی

۵)اجرای خرپا

۶) روش پلکانی یا منبری‌

۷) روش جزء به جزء‌

دوره های آموزشی تخصصی جهاددانشگاهی هنر

با تخفیف های ویژه برای اقشار دانشجو، فرهنگی، ایثارگران، اعضای خانه کارگر و اعضای جهاددانشگاهی

آموزش‌های تک درسی و هنرهای تخصصی کاربردی

خیابان انقلاب،‌ ایستگاه متروی دروازه دولت، خیبان خاقانی نرسیده به سمیه، پلاک ۸۱، مرکز آموزشی تخصصی کاربردی هنر

جهاددانشگاهی دانشگاه هنر

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: آماده واگذاری زمین برای مسکن اجتماعی هستیم ولی مادامی که بنیاد مسکن توان پرداخت هزینه خرید زمین دولتی را نداشته باشد این اقدام انجام نخواهد شد.

به گزارش کمپانی مصالح(BanaNews.ir)؛ حمیدرضا عظیمیان اظهار کرد: قانون مشخص کرده که ما برای طرح مسکن اجتماعی، زمین را با قیمت پایین در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم، نه این‌که رایگان واگذار کنیم. ما زمین را در اختیار بنیاد مسکن قرار می دهیم، بنیاد بر اساس معرفی افراد واجد شرایط توسط وزارت رفاه اقدام به ساخت مسکن برای آنها می‌کند. اعتبار را هم سازمان برنامه وبودجه در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌دهد. لذا این موضوع یک فرآیند چهارجانبه است که نیاز به بودجه دولتی دارد.

وی ادامه داد: به هر حال دولت در سال ۱۳۹۶ با مشکلات مالی مواجه بود و نتوانست بودجه مورد نیاز مسکن اجتماعی را تامین کند. کسی که قرار است از ما زمین بگیرد باید مطمئن باشیم که طرح دارد، ردیف اعتباری و کد پیمانکاری دارد؛ چرا که قرار نیست کسی به جای ما زمین‌داری کند. دستگاهی که از ما برای مسکن اجتماعی زمین می‌گیرد باید قصد انجام ساخت و ساز داشته باشد. اما با توجه به این‌که بنیاد مسکن نتوانسته اعتباری تهیه کند اتفاقی در این خصوص نیفتاده است. اگر اعتبارات بنیاد مسکن تامین شود و افراد معرفی شوند به هر میزان زمین که بخواهند در اختیار آنها قرار می‌دهیم.

زمین‌های متصرفه دولتی سنددار می‌شود

عظمیان هم‌چنین با اشاره به فعالیت‌های سازمان ملی زمین و مسکن در سال گذشته گفت: یکی از مهم‌ترین کارهایی که بهمن ماه سال ۱۳۹۶ انجام شد ابلاغ دستورالعمل واگذاری سند به زمین‌های دولتی بود که بعد از انقلاب بر روی آنها ساخت و ساز انجام شده و عمدتا در حاشیه شهرها قرار دارد. بر این اساس مردم می‌توانند نسبت به سنددار کردن خانه‌های خود بر روی املاک دولتی اقدام کنند.

خانه‌دار شدن ۸۰۰۰ خانوار دومعلولیتی تا پایان سال

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: اقدامات دیگر ما واگذاری زمین رایگان برای ساخت مسکن خانواده‌های شهدا، جانبازان و دومعلولیتی‌ها است. تا کنون حدود ۸ هزار خانوار دارای دو فرد معلول شناسایی شده که ساخت مسکن حدود ۱۳۰۰ خانوار دیگر باقی مانده که امیدواریم امسال تکمیل شود.

۱۹ فروردین ماه امسال جواد حق شناس ـ معاون بنیاد مسکن ـ درخصوص آخرین وضعیت مسکن اجتماعی گفته بود: متاسفانه مسکن اجتماعی هنوز تامین اعتبار نشده است. بنابراین علی رغم علاقه مندی دستگاههای مسوول مثل سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن، هنوز اجرایی نشده است. زمینی هم تحویل نگرفته ایم.

دولت یازدهم از ابتدای تشکیل در سال ۱۳۹۲ طرح مسکن اجتماعی را به عنوان یک مدل پیشنهادی ارایه کرد تا اینکه نهایتا در سوم اسفندماه ۱۳۹۵ جزییات این طرح به تصویب هیات وزیران رسید. بر اساس آن مقرر شد سالیانه ۱۰۰ هزار واحد در قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی با مسوولیت بنیاد مسکن تامین شود؛ طرحی که به دلیل عدم تخصیص بودجه و یارانه‌های مورد نیاز، هنوز روی کاغذ باقی مانده است. با این حال در روزهای اخیر علی چگنی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ در قالب اجرای طرح مسکن اجتماعی توانستیم نزدیک به ۱۰۷ هزار مسکن برای دهک‌های کم درآمد تامین کنیم.

اخبار ساختمان به نقل از “خبرگزاری ایسنا”، معاملات مسکن در اسفندماه ۱۱.۳ درصد نسبت به میانگین سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و سهم واحدهای قدیمی ساز از کل معاملات مجموعا ۵۵.۸ درصد افزایش یافت که نشان می دهد قیمت مسکن که از اوایل سال ۱۳۹۵ به کف نزدیک شده بود مجددا دچار حباب شده است.

 بازار مسکن شهر تهران در اسفندماه دچار سکته ماهیانه شد.

در این ماه به دلیل جهش یکباره قیمت ارز شاهد کوچ سرمایه های غیرمصرفی به بازارهای طلا و ارز بودیم که باعث افت ۳۳ درصدی معاملات نسبت به ماه قبل بود.

همچنین خرید و فروش مسکن در اسفندماه نسبت به میانگین سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۱.۳ درصد کاهش یافت.

نکته قابل توجه دیگر کاهش قابل توجه فروش واحدهای نوساز بود.

در اسفندماه ۱۳۹۶ سهم واحدهای تا ۵ سال ساخت نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۸.۶ درصد کاهش یافت و در مقابل سهم واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال ۲۹ درصد و بیش از ۲۰ سال ۲۶ درصد اضافه شد.

این نمایه حاکی از آن است که به دنبال جهش قیمت مسکن در نیمه دوم سال گذشته، متقاضیان به سمت خرید واحدهای متناسب با بضاعت رفته اند.

بنابراین قیمت مسکن مجددا دچار حباب شده است.

اثر التهابی بازار ارز در بازار مسکن به شکل افت شدید معاملات و جهش قیمتها بروز پیدا کرد.

به دنبال تصمیم مالکان برای همپوشانی قیمت مسکن با تحولات جاری اقتصاد که مهمترین آن در رشد قیمت ارز بروز یافته بود، قیمت پیشنهادی مسکن در پایان سال گذشته تا ۵۰ درصد و قیمت قطعی تا ۴۱ درصد رشد نشان داد. متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آخرین ماه از سال ۱۳۹۶ نیز ۲۶ درصد افزایش یافت.

رشد بازار مسکن با وجود جهش قیمت‌ها در پایان سال قبل هم‌اکنون حدود ۱۰ درصد نسبت به سه بازار رقیب پایین‌تر است.

اگر شرایط بازار مسکن را در مقایسه با سه بازار رقیب یعنی سکه، ارز و بورس بررسی کنیم متوجه می‌شویم این بازار نسبت به سه بازار رقیب از رشد کمتری برخوردار بوده اما نسبت به سال‌های قبل اوضاع مناسب‌تری را داشته است.

بخش مسکن شهر تهران در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶ رشد ۱۱.۵ درصدی قیمت را تجربه کرد؛ در حالی که رشد قیمت سکه در ۱۰ ماهه سال قبل ۲۵ درصد، ارز ۲۱ درصد و بورس تهران ۲۸ درصد بود.

اگر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان را در نظر بگیریم یعنی سکه هم‌اکنون ۴۵۰ هزار تومان حباب دارد و روی کاغذ باید فعال اقتصادی از خرید سکه اجتناب کند و بازار سکه دچار افت خواهد شد.

در آن صورت می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌ها وارد بازارهای مسکن و بورس شود.

منبع

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای کمپانی مصالح محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.